V souladu s novelou zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, platného od 1.4.2011 je nutné, v určitých případech, použít různé formuláře. Níže si je můžete stáhnout.

Přinesení předvyplněných formulářů urychlí naši práci.

Převzetí lékařského posudku – Zákon 373/2011sb., hlava IV, díl 1, paragraf 44

FORMULÁŘE:

K potvrzení na sport je potřeba EKG, které je bez doporučení a platí se.
EKG provede dětský kardiolog, u kterého se objednáte. (viz spolupracující odborníci)

Od 1. 11. 2017 posudky o zdr. způsobilosti dítěte jsou platné 2 roky od data vystavení. 
Kopii posudku musíte do 3 měsíců od vydání předat všem organizacím, u kterých se dítě zúčastní zotavovací akce.
Proti posudku se můžete odvolat do 10 pracovních dnů, proto posudek ZAČÍNÁ PLATIT PO 10 PRACOVNÍCH DNECH OD VYSTAVENÍ !!!
Nenechávejte proto vystavení dokumentu na poslední chvíli!

POZNÁMKA:

  • Od 1.4.2012 praktický lékař pro děti a dorost (dále “PLDD”) dle zákona o specifických zdravotních službách nemůže potvrzovat způsobilost k práci na brigádu a na praxi při škole (sice můžeme potvrdit pouze skupinu 1, ale POUZE KANCELÁŘSKÉ PRÁCE). Potvrzení vydává závodní lékař daného podniku na základě výpisu z lékařské dokumentace od PLDD. Výpis z dokumentace nelze udělat na počkání ani do druhého dne. Proto si žádost o výpis podejte s předstihem! Tento výpis je zpoplatněn. (Prohlídka u závodního lékaře se také platí.) Pokud organizace nemá závodního lékaře, kontaktujte nás.
  • potvrzení může vydat pouze registrující lékař, ne zastupující lékař jiné ordinace
  • potvrzujeme pouze formuláře s udaným jménem a datem narození
  • formuláře se potvrzují mimo ordinační hodiny. Nechte si proto dostatek času na vyřízení a formulář přineste předem.
  • vyzvednutí formuláře je možné pouze zákonným zástupcem proti podpisu (viz Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)
  • formuláře na ŘP, MŠ a jiné si doneste s sebou

Boy playing with a ball