Očkování provádíme dobrovolné a na žádost rodičů.
 
Dobrovolné základní hrazené pojišťovnou:

 • Hexacima – záškrt, tetanus, černý kašel, Haemophillus, dětská obrna, žloutenka B – hrazená pojišťovnou – 2 dávky po 2 měsících a posilovací 1 dávka za rok po 2.dávce
 • M-M-RVaxPro – spalničky, příušnice, zarděnky

Dobrovolné základní hrazené zákonným zástupcem pacienta:

 • Infanrix – záškrt, tetanus, černý kašel (pouze na vyžádání a pacient hradí všech 10 ks balení – využijí se 4 ks)
 • Hiberix – Haemophillus influenze B (pojišťovna hradí pouze pro nedonošené děti, jinak za úhradu)
 • Engerix B – žloutenka B (na vyžádání a za úhradu)
 • Imovax Polio – dětská obrna  (na vyžádání a za úhradu)

Není na trhu:

 • Infanrix Hib – záškrt, tetanus, černý kašel, Haemophillus -pouze případy indikované lékařem
 • Pediacel_PIL – záškrt, tetan, černý kašel (acelulární), poliomyelitida (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti hemofilu typu b (adsorbovaná)
 • Infanrix Hexa – záškrt, tetanus, černý kašel, Haemophillus, dětská obrna, žloutenka B

Dobrovolné posilující – přeočkování:

 • Boostrix – záškrt, tetanus, černý kašel (očkování v 5. roce věku)
 • Adacel Polio – záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna (přeočkování v 10 letech)
 • Tetavax – tetanus (pouze při úrazech a očkování na tetanus starším 5 let)

Očkovat se začíná kolem 3.měsíce věku, podle prospívání a psychomotorického vývoje dítěte. V indikovaných případech se posunuje.
 
Informace o očkování proti tuberkulóze dostanete v ordinaci.

 
Doplňkové očkování:
 
Vakcíny k dispozici v ordinaci:

Vakcíny na recept:

Doporučuji přeočkování proti černému kašli pro dospívající a dospělé – ochráníte tím ještě neočkované kojence a seniory v rodinně, také vyrovnává často nižší hladinu protilátek proti černému kašli v pubertálním období.  

Nadstandardní očkování

Po domluvě s lékařem.

 

Pokud byste potřebovali bližší informace ohledně vakcín, doporučujeme internetové stránky www.vakciny.net.


Všechna tato nepovinná očkování doporučujeme dětem individuálně podle věku, aktuálního zdravotního stavu a stylu života rodiny.

Vzhledem k množícím se dotazům na očkování proti Covidu uvádím následující:

Neočkuji ani očkovat neplánuji, jelikož si nemyslím, že děti, které onemocnění prodělávají lehce, nepotřebují nutně experimentální vakcínu s neznámými krátkodobými i dlohodobými účinky.

Příbalové letáky očkovacích látek:

Comirnaty (BioNTech)

Vaxzevria (AstraZeneca)

Spikevax (Moderna)

 Two happy baby with a gift bag in hands